Skip to content
redisote logo (002)
EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

REDI SOTE

REDI SOTE -hankkeen (2021-2023) rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto, kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen budjetti on noin 1 M€ ja sen toteutukseen osallistuvat Laurea -ammattikorkeakoulu, Forum Virium Helsinki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Hankkeen kohderyhmiä ovat

• Teknologiayritykset, jotka haluavat tarjota tuotteitaan ja palvelujaan sote-alalle,
• matalan teknologian sote-alan yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa
• sote-alalla yritystoimintaa aloittavat toimijat sekä
• välillisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sote-alan organisaatiot ja asiakkaat, opiskelijat sekä koko yhteiskunta.

Tavoitteisiin pyritään

•Kartoittamalla ja kehittämällä teknologia-alan yritysten edellytyksiä ja tavoitteita osallistua sote-alan palveluekosysteemien toimintaan
• Kehittämällä työvälineitä ja mittareita yhteiskehittämisen ja yhteiskehitettyjen suunnitteluratkaisujen arviointiin
• Toteuttamalla yhteiskehittämisen pilotteja sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemeissä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa
• Herättämällä vaikuttavuusperusteisuutta ja vaikuttavuuden arviointia koskevaa laajempaa keskustelua

Hankkeen tuloksena

• Digitaalisten palvelujen yhteiskehittäminen sote-alalla lisääntyy
• Yritysten liiketoimintamahdollisuudet laajenevat ja monipuolistuvat
• Digitaalisten ratkaisujen avulla sote-palveluiden kattavuus, tasa-arvo ja laatu paranevat sekä alan resurssien käyttö tehostuu
• Vaikuttavuusperusteisuus edistää resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua