Skip to content
redisote logo (002)
EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

ODOTTAVAN AIKA 2022

Innovaatiokilpailu yrityksille ja ideanikkareille

UUDISTA ODOTTELUAIKA

Miten tehdään maailman miellyttävin jonotuskokemus? Saako odotusajan käytettyä hyväksi? Voiko tekninen ratkaisu saada ajan kulumaan nopeammin?

Odottavan Aika 2022 -kilpailussa etsitään teknologisia ideoita ja valmiita ratkaisuja sote-alalle. Kilpailuehdotukset helpottavat asiakkaiden jonotusahdistusta tai parantavat palveluntarjoajien resurssien käyttöä.

Voittavat ehdotukset saavat palautetta sote-ammattilaisilta sekä pääsyn testattavaksi HUS:in asiakasympäristöön tai LYS:in pilotointiympäristöön.

Sarja 1: Idea

Ideasarjaan voit osallistua, vaikkei digitaalinen ratkaisu olisi vielä käyttövalmiina. Esittele ideasi ja kuvaa sen mahdollinen toteutus sekä omat valmiutesi sen jatkokehittämiseen.

Voittajaidea saa palkinnoksi palautetta sote-ammattilaisilta sekä mahdollisuuden idean jatkokehittämiseen heidän kanssaan.

Sarja 2: Ratkaisu

Ratkaisusarjaan voit osallistua, jos sinulla on tarjota käyttövalmis digitaalinen tuote tai palvelu. Ratkaisu voi olla vielä mvp ("ensimmäinen versio")- tai protovaiheessa. Pääasia on, että se voidaan ottaa pilottikäyttöön.

Voittajaratkaisu saa palkinnoksi jopa 12kk:n pituisen testausjakson aidossa sote-ympäristössä joko HUS:in Kalasataman tai Vuosaaren toimipisteessä tai Laakson sairaalan mallihuoneessa. Testausjakson aikana on mahdollisuus pilotoida ratkaisua ja kerätä käyttökokemuksia. Lisäksi voittajaratkaisu arvioidaan ja se saa palautetta sote-ammattilaisilta.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kirjoita tiivis kuvaus ratkaisustasi. Voit lisäksi lähettää pdf-muotoisen dokumentin, presentaation tai videon, jossa esittelet ehdotustasi. Maksimipituus esitykselle: 15 sivua pdf-muotoiselle, 10 minuuttia videolle.

Muista vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkä ongelman ehdotus ratkaisee?
  • Millä tavoin ongelma ratkaistaan?
  • Miten ratkaisu toteutettaisiin tai on jo toteutettu?
  • Missä vaiheessa ehdotuksesi on? (idea/prototyyppi/valmis tuote)
  • Mitä etuja ratkaisusta on asiakkaalle?
  • Mitä etuja ratkaisusta on palveluntarjoajalle?

 

Voit lisäksi esittää:

  • suunnitelmia / rakennekuvia / käyttöliittymää,
  • numeerisia laskelmia ratkaisun tehokkuudesta tai
  • arvioita ratkaisun kustannuksista.

Kilpailuun osallistutaan verkkolomakkeella. Kilpailutöiden viimeinen jättöaika on 31.10.2022 klo 23:59.

RATKAISETKO JONKIN NÄISTÄ ONGELMISTA?

Laurean YAMK-opiskelijat haastattelivat keväällä 2022 sote-alan asiakkaita ja palveluntarjoajia. Alla muutamia haastatteluissa löytyneitä ongelmakohtia sekä niihin liittyviä havaintoja. Asiakkaiden ja ammattilaisten kommentit saat näkyviin klikkaamalla ongelmaa.

Kilpailuehdotuksesi voi vastata yhteen tai useampaan näistä ongelmista tai se voi parantaa tilannetta jollain muulla tavalla.

”Toivoisin, että voisin valmistautua etukäteen vastaanottooni joko odotustilassa tai jo kotona.” 

”Olisi kiva olla jotakin tekemistä, jos pitää odottaa pitkä aika. Onko sairaalan pakko olla niin hiljainen ja ”kuollut” paikka?”

”Asiakkaat tulevat vastaanotolle huonosti valmistautuneina, mikä pidentää vastaanottoaikaa.”

”Ohjeistuksia annetaan vasta paikan päällä, vaikka etukäteen annetut ohjeet jouhevoittaisivat asiointia.”

”Asiakkaiden erilaisia oppimistapoja ei hyödynnetä riittävästi.”

”Asiakas, joka on tulossa ilman ajanvarausta, kaipaa mahdollisimman reaaliaikaista odotusaikatietoa kohteesta, johon hän on tulossa.”

”Ajankohtaista tietoa yksiköiden jonotusajoista ei ole verkossa.”

”Toiveena on, että ilmoittautuessaan asiakas saisi reaaliaikaista tietoa odotusajasta tai siitä monesko hän on jonossa, vastaanottohuoneen numeron ja sen sijainnin.”

”Asiakkaita pompotellaan luukulta toiselle ja joka käänteessä jonotetaan lisää.”

”Selkeä opastus lisää asiakkaan tai omaisen luottamusta ja positiivista kokemusta palvelusta sekä vähentää jännitystä ja pelkoa.”

”Lapsiasiakkaiden huomiointi esimerkiksi erilaisten eläin- tms hahmojen avulla voi vähentää hänen stressiään.”

”Tunnelman keventäjät lisäävät turvallisuuden tunnetta.”

”Ilmoittautumisessa ja neuvonnassa on suuria eroja yksiköittäin. Joissakin on automaatti, joissakin ihmisasiakaspalvelija, joissakin ei mitään.”

”Vaikka yksikössä olisi automaatti tai sähköinen opastaulu, moni asiakas kaipaa kuitenkin kasvokkaista kohtaamista.”

”Huolestuttavat, monimutkaiset tai uudet asiat halutaan usein hoitaa kasvotusten ammattilaisen kanssa. Rutiininomaisemmat, kuten reseptin uusiminen tai ajan varaaminen, onnistuu hyvin diginäkin.”

”Kasvava määrä asiakkaita kaipaa nykyistä digitaalisempaa palvelukokemusta. Asiakkaan ei ole vielä esim. mahdollista saada kaikista tehtävistä tutkimuksista ja toimenpiteistä tekstiviestimuistutusta.”

”Digitaalisiin järjestelmiin kirjautumisen pitää olla helppoa ja nopeaa. Kasvotunnistus ja pin-koodi ovat isoja plussia.” 

”Chat-palvelu on tulevaisuutta ja etätyöskentely lisääntyy. Ihmiset eivät halua notkua odotustiloissa. Silti osa asiakkaista tarvitsee kasvokkaista kohtaamista.”

”Ikäihmisille digitaalisuus ei välttämättä sovi. Saattaa jopa syrjäyttää heitä.”

”Digitaalisuus koetaan nuorten etuoikeutena; digiä ei tehdä ikäihmisten ehdoilla.”

”Vaikka digitaalisia palveluja toivotaan lisää, tärkeänä pidetään myös sitä, että henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa.”

”Haasteena ovat tietosuoja-asetukset. Hetuja ei pilveen saa viedä.”

”Joskus ilmoittautumisen yhteydessä tietosuoja ja yksityisyydensuoja vaarantuvat, jos ilmoittautumistiskillä kysellään henkilökohtaisia asioita kovaan ääneen.”

”Asiakkaiden ohjautuminen väärään aikaan tai vastaanottopaikkaan on jatkuva ongelma.”

”Opasteiden ja ohjeiden pitää olla ymmärrettäviä, vaikka potilaat eivät pystyisi lukemaan tai eivät ymmärrä suomen kieltä.”

”Hyvä käynti = turvallinen ja kiireetön kohtaaminen, selkeät ohjeet saapumisesta ja valmistautumisesta.”

”Tyytyväisyyttä palveluun lisää se, että tietää mahdollisimman tarkasti etukäteen minne menee ja kenet tapaa.”

”Selkeyttä on harvoin liikaa.”

”Digitaalisilta palveluilta toivoo selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä niin, ettei eksy digi-viidakkoon. Palvelun tulee olla ennen kaikkea käyttäjäystävällinen.”

”Kaikki tiedot eivät vieläkään siirry eri sote-järjestelmien välillä ja tämä teettää ylimääräistä työtä henkilökunnalle.”

”Tuplakirjaaminen; ensin paperille, myöhemmin järjestelmään.”

”Etävastaanottoon kaivataan nykyistä helpompikäyttöistä teknologiaa, esim. sellaista mikä ei vaadi asiakkaan tunnistautumista.”

”Asiakasvirta-analyysi auttaisi ennakoimaan ruuhkahuippuja ja järjestämään työvuoroja paremmin.”

”Koska henkilöstön vaihtuvuus on suurta eikä ns. omalääkärisysteemiä ole, vastaanottoajasta kuluu suuri osa taustatietojen läpikäymiseen eikä aikaa varsinaisen ongelman käsittelyyn jää tarpeeksi.”

ARVIOINTIKRITEERIT

Kilpailuun osallistuvat ehdotukset arvioidaan kokonaisuuksina. Tärkeintä on, että ehdotus on uusi ja oivaltava.

Lisäksi tuomaristo arvioi ehdotuksia seuraavin perustein:

1. Vaikutus asiakkaan palvelukokemukseen 

Miten ratkaisu sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkua? Miten se parantaa palvelukokemusta ja hoitomotivaatiota?

2. Vaikutus palveluntarjoajan toimintaan

Miten ratkaisu parantaa palveluntarjoajan tuottamaa palvelua? Miten ratkaisu kohdentaa palveluntuottajan resursseja aiempaa tarkoituksenmukaisemmin/tehokkaammin?

3. Innovatiivisuus ja skaalautuvuus 

Kuinka uudenlainen ja laajasti sote-alalla hyödynnettävä ratkaisu on?

KILPAILUN PALKINTO

Kilpailun raati valitsee kummastakin sarjasta yhden voittajainnovaation.

Ratkaisusarjan voittaja pääsee esittelemään ja testaamaan tuotettaan/palveluaan/prototyyppiään aidossa sairaalaympäristössä Vuosaaren tai Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloissa tai Laakson sairaalan mallihuoneessa. Lisäksi voittaja saa palautetta ja pääsee kehittämään innovaatiotaan eteenpäin ammattilaisten kanssa.

Ideasarjan voittaja saa palautetta ideastaan ja pääsee kehittämään innovaatiotaan eteenpäin ammattilaisten kanssa.

Parhaat innovaatiot esitellään REDI SOTE-nettisivuilla sekä muissa hankkeen viestintäkanavissa ja REDI SOTE-hankkeen loppuseminaarissa.

KILPAILUN AIKATAULU

1.9.2022 – Kilpailuun osallistuminen alkaa.

31.10.2022 – Kilpailuun osallistuminen päättyy.

Joulukuu 2022 – Voittajat julkistetaan.

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antavat: 

Annika Rinta-Jouppi / 050-473 4977 / annika.rinta-jouppi@laurea.fi

Mikko Hirvonen / 040-801 3313 / mikko.hirvonen@hel.fi 

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun teema:
Miten digitaalisuudella voi tehdä vastaanotolle pääsyn odottamisesta positiivisen palvelukokemuksen sote-asiakkaalle ja tehostaa henkilökuntaresurssien käyttöä?
 
2. Kilpailun kriteerit:
 
Vaikutus asiakkaan palvelukokemukseen
Ratkaisu tukee asiakkaan hoitopolun sujuvaa etenemistä sekä hänen positiivisen palvelukokemuksensa ja hoitomotivaationsa myönteistä kehittymistä.
 
Vaikutus palveluntarjoajan toimintaan
Ratkaisu tukee palveluntarjoajan kykyä tarjota asiakkailleen sujuvaa palvelua ja positiivista palvelukokemusta. Ratkaisu auttaa palveluntuottajaa kohdentamaan resurssejaan aiempaa tarkoituksenmukaisemmin/tehokkaammin.
 
Innovatiivisuus ja skaalautuvuus
Ratkaisu on uudenlainen ja laajasti sote-alalla hyödynnettävissä.
 
3. Kilpailuaika: 1.9.-31.10.2022
Kilpailuun voivat osallistua kaikenlaiset teknologiset innovaatiot eri toimialoilta ja sektoreilta. 
 
5. Osallistuminen on maksutonta. 
Mikäli vuonna 2023 järjestettävä REDI SOTE-hankkeen loppuseminaari tai jokin muu kilpailuun liittyvä tilaisuus järjestetään tietyssä fyysisessä paikassa, vastaa näihin osallistuva itse matka- ym kuluista.
 
6. Palkinto
Kilpailun raati valitsee kummastakin sarjasta yhden voittajan. Voittaja pääsee testaamaan innovaatiotaan aidossa sairaalaympäristössä Kalasataman tai Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloissa tai Laakson sairaalan mallihuoneessa sekä saa palautetta sote-ammattilaisilta. Testaaminen toteutetaan vuonna 2023 ja se voi kestää jopa 12kk. Tarkka testauspaikka ja -aika täsmentyvät, kun voittajainnovaatio on tiedossa.
Voittajainnovaatiot esitellään REDI SOTE-nettisivuilla ja muissa hankkeen viestintäkanavissa sekä hankkeen loppuseminaarissa 2023.
 
6. Osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä verkossa oleva hakemuslomake hakuajan puitteissa. 31.10.2022 jälkeen hakemuksia ei oteta vastaan. 
 
7. Arviointiprosessi
Hakemuksia käsitellään tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti koko prosessin ajan. Sote-alan ammattilaisista koottu raati käy läpi kaikki kilpailuun osallistuneet hakemukset ja valitsee niistä parhaiten kilpailukriteerit täyttävät innovaatiot. Raadilla on oikeus myös jättää voittaja/voittajat valitsematta, mikäli mikään osallistuneista innovaatioista ei riittävästi täytä kilpailun kriteereitä.

Kilpailuun ilmoittautuminen on päättynyt.